ALGEMEEN
Papendrechtse Korfbal Club, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, materiële schade en/of gestolen of verloren spullen. Programma’s zijn onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij het betreden van een evenement worden gecontroleerd door de beveiliging. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze preventieve controle is ingesteld om ten behoeve van alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten de veiligheid te waarborgen.

TOEGANG
Om toegang te krijgen tot een PKC-evenement dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
Eventuele benodigde tickets zijn verkrijgbaar bij de op de website aangegeven verkoopadressen.

Eenmaal gekochte kaarten kunnen niet worden geretourneerd. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden. Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van het evenement, een polsbandje of stempel waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden.

De toegang kan worden geweigerd indien:
– Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden (zowel binnen als buiten);
– Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers;
– Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
– Men onder invloed van drugs is.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings-) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

HET IS VERBODEN OM EEN EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk en fakkels.  Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte.

LEEFTIJD
Voor PKC-evenementen geldt niet altijd een leeftijdgrens. Bekijk per evenement wat de leeftijdgrens is. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt en hierom wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.

GARDEROBE
Het is verplicht om jas, pet, muts en aanverwante accessoires af te geven bij de garderobe.

KLEDING
Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie behoudt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

FILM/FOTOMATERIAAL
Bezoekers van PKC (events) gaan ermee akkoord dat film- en fotomateriaal dat op het terrein van PKC gemaakt wordt gebruikt kan worden door PKC.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.